Klub kaktusářů Milín

Aktuality

Výroční členská schůze

19. 12. 2017

V úterý 19. prosince jsme uskutečnili výroční schůzi.

Potěšilo nás, že pozvání přijal ředitel základní školy v Milíně, pan Mgr. Pavel Kopecký. Se ZŠ Milín udržujeme dlouhodobě spolupráci. K naší radosti přišel i předseda příbramského kaktusářského spolku Petr Todorov. Na programu bylo kromě projednání běžných bodů rovněž přijetí dalšího člena spolku.

Posledním důležitým bodem programu byl guláš s chlebem, který připravil náš pokladník Jirka Brabec. Dlužno podotknout, že byl v závěru nucen umýt i nádobí. A aby toho nebylo málo, přinesl rovněž vánoční cukroví, které pekla jeho dcera. V závěru schůze jsme se jednomyslně usnesli, že oba zaslouží pochvalu. Guláš byl výborný a tak excelentní cukroví asi nikde jinde není. To nám ostatní spolky mohou jen závidět.

Pozvánka na zájezd do Chrudimi

5. 9. 2017

V sobotu 30. září 2017 pořádáme zájezd na burzu kaktusů a sukulentů do Chrudimi. Jedná se o největší prodejní akci tohoto druhu ve Střední Evropě.

Odjezd je v 6:00 z autobusové zastávky v Milíně (proti Obecnímu úřadu).
Cena zájezdu pro nečleny klubu je 350 Kč za osobu.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na číslo 724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek) nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Skončila výstava kaktusů

1. 7. 2017

V neděli 25. června 2017 skončila v předsálí místního kina výstava kaktusů. Uspořádali jsme ji v naší obci už podeváté a troufáme si tvrdit, že letošní ročník byl co do počtu návštěvníků jedním z nejúspěšnějších. Každoročně se na nás chodí podívat nejen všechny třídy zdejší základní školy, ale zájemci se najdou i mezi dospělými všech věkových kategorií.

A bylo se jistě na co dívat. Naše výstava každým rokem rozhodně nijak nezaostává za podobnými akcemi našich kolegů v jiných městech. Ani kvalitou, ani velikostí. A to i přesto, že v tomto roce vystavovalo pouze pět kaktusářů. Náš koníček totiž děláme s láskou, a proto se nám vše daří.

Informaci o činnosti našeho spolku si můžete prohlédnout na našich stránkách www.kaktusari.cz.

Děkujeme Obecnímu úřadu Milín za podporu, kterou nám dlouhodobě poskytuje. Zvláštní poděkování pak patří panu Jiřímu Fukovi za výbornou spolupráci během celé akce.

Výstava kaktusů a jiných sukulentů

18. 5. 2017

Všechny zájemce o přírodu zveme na 9. ročník výstavy KAKTUSY A SUKULENTY, která se bude konat ve dnech 23. - 25. června 2017 (Pá - Ne) vždy od 8:00 - 17:00 hodin v předsálí kina v Milíně.
Vstupné je dobrovolné, pro školy zdarma.

Květnová schůze, nový člen

17. 5. 2017

Na květnové schůzi jsme přijali nového člena, zkušeného pěstitele. Náš spolek má nyní 11 členů.

Kroužek pro děti (i dospělé)

7. 4. 2017

Jako každé jaro, i letos začíná ve skleníku Základní školy v Milíně kaktusářský kroužek.
Zveme na něj všechny mladé nadšence o pěstování kaktusů a jiných sukulentů. Scházíme se jednou za dva týdny, v úterý ve 14:00.
Vítáni jsou i zájemci, kteří už mají školní docházku dávno za sebou.

Výroční schůze

22. 12. 2016

V úterý 20. prosince 2016 se konala výroční schůze. Nejdůležitějším bodem programu byly povinné změny, které jsme museli uskutečnit vzhledem ke změnám v Občanském zákoníku. Nebudeme občanským sdružením, ale zapsaným spolkem. Museli jsme změnit naše stanovy a budeme vystupovat pod názvem Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín.

V této souvislosti jsme na schůzi zvolili Radu spolku - předsedu, pokladníka a jednatele.

Dále jsme přijali jednu novou členku a jednoho člena. Jeden člen naopak členství zrušil. Náš spolek má nyní 10 členů.

Posledním a důležitým bodem programu byl guláš s chlebem a s cibulí, který připravil náš pokladník Jirka Brabec. A aby toho nebylo málo, přinesl rovněž vánoční cukroví, které pekla jeho manželka. V závěru schůze jsme se jednomyslně usnesli, že oba zaslouží pochvalu. Guláš byl výborný a tak excelentní cukroví asi nikde jinde není. To nám ostatní spolky mohou jen závidět.

Pozvánka na přednášku J. Šnicra s ochutnávkou mexických jídel

28. 9. 2016

Zveme všechny zájemce na přednášku pana Jaroslava Šnicra KAKTUSY MEXIKA, která se bude konat v úterý 18. října 2016 v 17:30 v Centru volnočasových aktivit v Milíně, ul. 11. května 385.

Po jejím skončení se přemístíme do klubovny místního fotbalového stadionu, kde se bude konat ochutnávka mexických jídel, které osobně připraví pan Šnicer.

Vstupné je dobrovolné. Bližší informace na čísle 724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek) nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Přednáška v základní škole

21. 9. 2016

Ve středu 21. září 2016 jsme na žádost ředitele základní školy v Milíně pana Mgr. Pavla Kopeckého uspořádali dvě přednášky o kaktusech. První byla určena žákům 1. - 5. třídy a zúčastnilo se jí přibližně sto dětí. Na přednášku pro druhý stupeň jich přišlo o málo méně.

Žáky základní školy jsme seznámili s naším kakusářským klubem a pozvali je do kaktusářského kroužku do školního skleníku. Největší prostor byl ale samozřejmě věnován samotným sukulentním rostlinám. Řekli jsme si, co vůbec jsou kaktusy a sukulenty, kde rostou, jaký mají význam pro člověka, o jejich významu v průmyslu. Neslouží totiž jen jako okrasa.

Na konci jsme byli odměněni bouřlivým potleskem. Věříme, že byl zasloužený.

Skončila výstava kaktusů

14. 7. 2016

V neděli 26. června 2016 skončila v předsálí místního kina výstava kaktusů. Uspořádali jsme ji v naší obci už poosmé a troufáme si tvrdit, že letošní ročník byl co do počtu návštěvníků ze všech nejúspěšnější. Čísly to samozřejmě doložit nemůžeme, ale kdo se přišel podívat v pátek, jistě by s námi souhlasil. Mezi stoly často nešlo ani projít, a nebylo to jen návštěvou několika tříd místní základní školy. Cestu k nám našlo i hodně dospělých.

A bylo se jistě na co dívat. Naše výstava každým rokem rozhodně nijak nezaostává za podobnými akcemi našich kolegů v jiných městech. Ani kvalitou, ani velikostí. A to i přesto, že v tomto roce vystavovalo pouze pět kaktusářů. Náš koníček totiž děláme s láskou, a proto se nám vše daří.

Fotogalerie z výstavy

Výstava kaktusů 2016

Výstava kaktusů a jiných sukulentů

31. 5. 2016

Všechny zájemce zveme na 8. ročník výstavy KAKTUSY A SUKULENTY, která se bude konat ve dnech 24. - 26. června 2016 (Pá - Ne) vždy od 8:00 - 17:00 hodin v předsálí kina v Milíně.
Vstupné je dobrovolné, pro školy zdarma.

Přibyly nové členky kroužku

20. 4. 2016

Náš kaktusářský kroužek se opět rozrostl. Přišly k nám tři nové členky.
Příští kroužek bude 14. června 2016.

Kaktusářský kroužek

Pozvánka na přednášku

21. 4. 2016

Všechny zájemce zveme na přednášku Ing. Milana Kůrky z Plzně o zimovzdorných (i jiných) kaktusech, která se koná v úterý 24. května 2016 v 18:00 hodin v Centru volnočasových aktivit v Milíně, ul. 11. května 385.
Vstup zdarma.

Kroužek ve skleníku Základní školy

20. 4. 2016

V posledním kroužku jsme se věnovali vegetativnímu množení kaktusů. Klára s Adamem rozebrali trs Gymnocalycia bruchii. Příště je budou zasazovat. Také jsme přesadili některé další rostliny a naučili se psát jmenovky. Příští kroužek bude 3. května 2016.

Kaktusářský kroužek

Pokračuje kroužek ve skleníku Základní školy

6. 4. 2016

Jednou ze součástí prvního dubnového kroužku bylo přesazování aloí.

Další hodina bude 19. dubna 2016 ve 14:00. Každý účastník dostane jako vždy malý dárek - rostlinu, o kterou se doma bude starat.

Kaktusářský kroužek

Fotografie z kaktusářského kroužku

23. 3. 2016

Co a jak děláme v našem kroužku? A přijďte se podívat! A prohlédněte si také fotografie ze dne 22. března 2016.

Další hodina bude 5. dubna 2016 ve 14:00.

Kaktusářský kroužek

Opět začal kroužek pro děti (i dospělé)

7. 3. 2016

Brzy bude jaro a začne kaktusářská sezóna. A jako každý rok, i letos začíná ve skleníku Základní školy v Milíně kaktusářský kroužek.
Zveme na něj všechny mladé zájemce o pěstování kaktusů a jiných sukulentů. Scházíme se už od poloviny února, jednou za dva týdny, v úterý ve 14:00. Následující termín je 22. března 2016.
Vítáni jsou i zájemci, kteří už mají školní docházku dávno za sebou.

Rekonstrukce regálu ve školním skleníku

28. 2. 2016

V současnosti ve skleníku opravujeme jeden regál o velikosti přibližně 1 x 5 metrů. Vynesli jsme odtud starou zeminu i prkna a odřezali již prorezlou železnou konstrukci. Tu jsme nahradili novou a natřeli ji barvou. V následujících několika málo dnech na konstrukci připevníme plechy pro květníky. Tento regál bude sloužit výhradně kaktusářskému kroužku.

Z jedné sbírky

25. 1. 2016

Chcete-li si zavzpomínat na léto, podívejte se na kaktusy jednoho vynikajícího kaktusáře z našeho klubu. Asi ani není nutné psát, jakého. Sbírku poznají všichni kaktusáři nejen z Milína.

Starší zprávy

© Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín, 2012 - 2017 • hlavin@kaktusari.cz