Klub kaktusářů Milín

Starší zprávy

Aktuality

Přednáška Kaktusy Mexika

18. 11. 2015

Dne 20. října 2015 náš Klub uspořádal v prostorách Centra volnočasových aktivit přednášku pana Jaroslava Šnicra Kaktusy Mexika. Účast byla nečekaně vysoká a sál CVA byl zcela zaplněn.

Jaroslav Šnicer navštívil Mexiko již čtyřicetkrát (!!!) a tak je v této zemi jako doma. Mohl proto zasvěceně vyprávět nejen o kaktusech, ale i o tamní přírodě jako celku, o lidech a jejich těžkém životě v této oblasti. Osobitým způsobem nám vylíčil své nevšední zážitky z cest.

Druhá část akce se konala v restauraci na fotbalovém hřišti. Pan Šnicer prokázal, že je nejen mimořádně uznávaný pěstitel a zkušený cestovatel, ale i skvělý kuchař, a pro všechny zájemce o mexickou kuchyni připravil několik specialit. Setkal se s takovým úspěchem, že mnozí projevili zájem tuto akci brzy opakovat.

Těšíme se na setkání se všemi zájemci na dalších našich akcích, o jejichž konání se můžete informovat na našich stránkách www.kaktusari.cz, v Milínském zpravodaji, i na nástěnkách v Milíně.

Děkujeme vedení obce, které naši činnost všestranně podporuje.

Pozvánka na přednášku J. Šnicra s ochutnávkou mexických jídel

12. 10. 2015

Zveme všechny zájemce na přednášku pana Jaroslava Šnicra KAKTUSY MEXIKA, která se bude konat v úterý 20. října 2015 v 17:00 v Centru volnočasových aktivit v Milíně, ul. 11. května 385.

Po jejím skončení se přemístíme do klubovny místního fotbalového stadionu, kde se bude konat ochutnávka mexických jídel, které osobně připraví pan Šnicer.

Vstupné je dobrovolné.

Bližší informace na čísle 724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek) nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Pozvánka na zájezd do Chrudimi

16. 8. 2015

V sobotu 26. září 2015 pořádáme zájezd na burzu kaktusů a sukulentů do Chrudimi. Jedná se o největší prodejní akci tohoto druhu ve Střední Evropě.

Odjezd je v 6:00 z autobusové zastávky v Milíně (proti Obecnímu úřadu).
Cena zájezdu pro nečleny klubu je 350 Kč za osobu.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na číslo 724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek) nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Výstava kaktusů skončila

16. 8. 2015

Nejvýznamnější akcí našeho kaktusářského klubu je výstava KAKTUSY A SUKULENTY, kterou pořádáme každoročně v předsálí milínského kina. Koná se vždy na konci školního roku, od pátku do neděle. Letos, 26. – 28. června 2015, byla již posedmé.

Především bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Milín, který naši činnost všestranně podporuje. Bez ní bychom tyto výstavy pořádat nemohli a náš klub by ani nemohl vzniknout. Podpory Obecního úřadu Milín si proto nesmírně vážíme.

V pátek jsme začínali v 8 hodin. Brzy začali přicházet první návštěvníci. V ten samý den ale přebírali žáci Základní školy Milín vysvědčení, a tak už mezi nás nezavítali. Ale i tak jsme si na nezájem o výstavu rozhodně stěžovat nemohli. Zájem byl nejen o koupi, ale i o informace o kaktusech a ostatních sukulentech.

V sobotu a v neděli pak chodili především dospělí se svými ratolestmi. V prodeji byly nejen rostliny, které se dají snadno pěstovat a hodí se pro začátečníky, ale i ty, jimiž zkušenější pěstitel může doplnit svou sbírku. V neděli odpoledne výstava skončila.

Nezapomeňte, že my, kteří máme rádi přírodu a především pak sukulentní flóru, se na výstavě sejdeme zase za rok. Rádi také v klubu přivítáme další členy.

Výstava kaktusů

9.6.2015

Všechny zájemce zveme na 7. ročník výstavy KAKTUSY A SUKULENTY, která se bude konat ve dnech 26. - 28. června 2015 (Pá - Ne) vždy od 8:00 - 17:00 hodin v Kulturním domě v Milíně. Výstava je jako vždy prodejní. Vstupné je dobrovolné, pro školy zdarma.

Změna termínů našich schůzí

12.3.2015

Všechny našěe příznivce a zájemce, kteří by mezi nás chtěli přijít, upozorňujeme na změnu ohledně času našich pravidelných schůzí. Od března se budeme scházet jako nadále v Centru volnočasových aktivit v Milíně, vždy třetí úterý v kalendářním měsíci, avšak už od 16:30 hodin, nikoli až od 18:00 jako doposud.

Termín naší nejbližší schůze je úterý, 17. března 2015 v 16:30. Ke změně jsme přistoupili s ohledem na otevírací dobu CVA i v zájmu některých našich členů.

Přednáška pana Václava Jakubce o Mexiku

1.2.2015

Dne 20. ledna 2015 byl na naší schůzi významným hostem pan Václav Jakubec z obce Luštěnice nedaleko Mladé Boleslavi. Je nejen bývalým starostou obce i šikovným řemeslníkem, který zvádá výborně několik profesí, ale především známým kaktusářem a cestovatelem. Již několikrát navštívil Mexiko, ale i Jižní Ameriku, zejména Bolívii a Peru.

Přednáška, zaměřená na poslední jeho cestu do Mexika a spojená s promítáním, zaujala jistě každého posluchače. Přítomni nebyli jen členové našeho klubu a mnozí příbramští kaktusáři, přišli i zájemci, kteří se pěstování exotických rostlin nevěnují. A i ti si odtud odnesli mnoho zajímavého. Pan Jakubec totiž ukázal, že je nejen vynikající kaktusář, ale i skvělý řečník a vypravěč. Dokáže vyprávět poutavě, zaujmout pozornost, nadchnout. Prostřednictvím jeho obrázků a slovního doprovodu jsme se mohli přenést na místa, která on zná z vlastní zkušenosti. Předal nám mnoho informací nejen o kaktusech a o pro středoevropana exotické krajině, ale měli jsme zároveň možnost poznat tamní obyvatelstvo, jeho zvyky a obyčeje.

Pan Jakubec pro nás uspořádal přednášku těsně po návratu z Mexika a za několik dní nato už odlétal do Bolívie. Jeho nadšení pro věc a zejména nesmírná životní energie jsou vskutu obdivuhodné. I mnozí o několik desítek let mladší by mu je mohli jen závidět.

Byli jsme velice potěšeni, když nám přislíbil opět nás po svém návratu navštívit, o své cestě nám vyprávět a promítnout fotografie.

Proto rozhodně neváhejte přijít příště mezi nás a poslechnout si další zajímavou přednášku o Bolívii. Určitě to stojí za to! O jejím termínu se včas dozvíte z Milínského zpravodaje, z místího rozhlasu, a na našich webových stránkách www.kaktusari.cz.

Pozvánka na přednášku

10.1.2015

Zveme všechny zájemce na přednášku pana Václava Jakubce, která se bude konat v úterý 20. ledna 2015 v 18:00 v Centru volnočasových aktivit v Milíně, ul. 11. května 385.

Václav Jakubec pochází z obce Luštěnice nedaleko Mladé Boleslavi. Několikrát navštívil Mexiko i Jižní Ameriku a má tedy opravdu o čem vyprávět. Shlédnete také mnoho jeho fotografií.Výroční schůze

16. 12. 2014

V úterý 16. prosince 2014 jsme uskutečnili výroční schůzi v prostorách restaurace na fotbalovém stadiónu v Milíně.

V uplynulém roce byla nejdůležitější naší akcí výstava kaktusů a jiných sukulentů, kterou každoročně pořádáme v místním kulturním domě. Tato výstava se konala v Milíně již pošesté.

Spolupracovali jsme se Základní školou v Milíně, mrzelo nás ovšem, že kaktusářský kroužek pro děti navštěvovala jen jedna žačka.

Veřejnost se mohla zúčastnit i našeho zájezdu do Chrudimi, kde si všichni pěstitelé mohli vybrat z velice široké nabídky kaktusů a ostatních sukulentů.

Každým rokem také pořádáme alespoň jednu přednášku některého významného českého kaktusáře. V březnu nás navštívil PhDr. Rudolf Slaba. Příští přednášku chystáme na 20. ledna 2015 v prostorách Centra volnočasových aktivit v Milíně.

Tento rok se náš klub rozšířil o jednoho člena (který je i naším členem nejmladším). V současnosti je nás devět a naším prvořadým úkolem je naši členskou základnu rozšířit.

Velice oceňujeme pomoc Obce Milín, která naši činnost nejen podporuje finančně, ale poskytuje nám též prostory k pořádání schůzí i přednášek.

Pozvánka na zájezd

2. 9. 2014

V sobotu 27. září 2014 pořádáme zájezd na burzu kaktusů a sukulentů do Chrudimi. Jedná se o největší burzu tohoto druhu ve Střední Evropě.

Odjezd je v 6:00 z autobusové zastávky v Milíně.
Cena zájezdu je 350 Kč za osobu.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísla:
724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek)
nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Výstava kaktusů skončila

23.6.2014

Nejvýznamnější akcí našeho kaktusářského spolku je každým rokem výstava KAKTUSY A SUKULENTY, kterou pořádáme v předsálí milínského kina. Koná se vždy na konci školního roku, od pátku do neděle. Letos, 20. – 22. června 2014, byla již pošesté.

Především bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Milín, který naši činnost všestranně podporuje. Bez ní bychom tyto výstavy pořádat nemohli a náš spolek by ani nemohl vzniknout.
Byla by to jistě škoda. Sběratelství totiž není jen hromadění a získávání přírůstků. Prohlubuje nadšení k předmětu zájmu, otevírá cestu k lidem podobného smýšlení. Sběratel odhaluje krásu a jedinečnost věcí, které jinak působí obyčejně a banálně. Tato činnost přináší zábavu i poučení. A u pěstování exotických rostlin to platí dvojnásob, protože se nejedná o neživé předměty, o rostliny je třeba se starat.
V dětech pěstitelství rozvíjí lásku k přírodě, učí je systematické práci, v kroužku pak i práci v kolektivu. A naše krásná záliba pochopitelně přináší mnoho pozitivního i dospělým.

Podpory Obecního úřadu Milín si proto nesmírně vážíme.

V pátek jsme začínali přesně v 8 hodin. Brzy začali přicházet první návštěvníci. Přišly skoro všechny třídy Základní školy Milín v doprovodu učitelek. Na nezájem o výstavu jsme si rozhodně stěžovat nemohli. Dopoledne bylo předsálí místního kina neustále plné.

Na výstavě bylo samozřejmě možné rostliny také nakoupit. Toho děti hojně využívaly. Některé koupily třeba jednu nebo dvě rostlinky pro radost, některé podstatně více, někdy se i vracely. A tak věříme, že jsou mezi nimi i budoucí členové našeho spolku. Pro děti však byly připraveny i kaktusy zadarmo.

Průběžně chodili i dospělí s dětmi i bez nich. Naši členové, kteří měli na starosti prodej, opravdu měli co dělat. Především náš pokladník Jiří Brabec byl vytížen stoprocentně.

Zájem byl ale i o informace o kaktusech a ostatních sukulentech. Toho se s radostí ujal náš předseda Zdeněk Lukášek, který měl možnost v praxi uplatnit své rétorické schopnosti. Každý, kdo ho zná, ví, že dovede vyprávět poutavě a vždy udrží pozornost posluchačů.

První den mezi nás přišel i milínský starosta Ing. Pavel Nekl. Věříme, že se mu naše výstava líbila.

Po každé zábavě je však nutný odpočinek, především u dětí. Bylo vidět, že prázdniny se neodvratně blíží.

Zájem o výstavu byl ale u všech generací. Navštívila nás i skupina starších občanů důchodového věku se svými pečovatelkami. Slova se ujal opět Zdeněk.

V sobotu pak chodili především dospělí se svými ratolestmi. Přišli se podívat i členové tří kaktusářských spolků – z Broumova, z Prahy a z Příbrami. V prodeji byly nejen rostliny, které se dají snadno pěstovat a hodí se pro začátečníky, ale i ty, jimiž zkušenější pěstitel může doplnit svou sbírku. Na neděli už toho moc nezbylo. Jsme však kaktusáři, ne obchodníci. Prodáváme své rostliny hlavně proto, abychom si udělali ve sklenících místo na nové.

V neděli odpoledne výstava skončila.

Nezapomeňte, že my, kteří máme rádi přírodu a především pak sukulentní flóru, se na výstavě sejdeme zase za rok. Přijďte mezi nás!

Všechny fotografie z výstavy

P. H.

Přijďte se podívat na výstavu!

17.6.2014

Všechny zájemce zveme na 6. ročník výstavy KAKTUSY A SUKULENTY, která se bude konat ve dnech 20. - 22. června 2014 (Pá - Ne) vždy od 8:00 - 17:00 hodin v Kulturním domě v Milíně. Výstava je jako vždy prodejní. Vstupné je dobrovolné, pro školy zdarma.

Přednáška PhDr. Rudolfa Slaby

18.3.2014

Hostem na naší poslední schůzi byl PhDr. Rudolf Slaba, předseda Klubu kaktusářů v Písku. Jeho přednáška, spojená s promítáním, zaujala jistě každého posluchače. Přítomni nebyli jen členové našeho klubu, ale i mnozí z Klubu kaktusářů Příbram. Přišli i zájemci, kteří se pěstováním kaktusů nezabývají. A i ti zde vyslechli a viděli mnoho zajímavého.
Přednáška byla zaměřena především na cesty tohoto předního našeho kaktusáře do Bolívie. Viděli jsme jeho fotografie kaktusů, tamější krajiny i domorodého obyvatelstva.

Dr. Slaba ukázal, že je nejen vynikající kaktusář, ale i zkušený pedagog. Dokáže vyprávět poutavě, zaujmout pozornost, nadchnout. Věříme, že mezi nás nepřišel naposledy.

Přednáška PhDr. Rudolfa Slaby Přednáška PhDr. Rudolfa Slaby

Text a foto: P. H.

Naše členská základna se rozšiřuje

18.2.2014

Naše členská základna se rozšířila o dalšího člena - nyní je nás již devět. Nový člen je zároveň členem nejmladším. Je potěšitelné, že i mezi dnešními mladými lidmi se najdou i ti, kteří mají zájem o přírodu. Přiznejme si, že takových není mnoho. Ale nemusí pršet, jen když kape.

P. H.

Pozvánka na přednášku

17.2.2014

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Rudolfa Slaby, která se bude konat v úterý 18. března 2014 v 18:00 v Centru volnočasových aktivit v Milíně, ul. 11. května 385.

PhDr. Rudolf Slaba se věnuje kaktusům již asi 40 let. Je předsedou Spolku pěstitelů kaktusů v Písku a členem redakční rady časopisu Kaktusy.

Kaktusy, ale i jiné sukulenty, měl možnost studovat na svých cestách v Mexiku, v Chile, Bolivii, Peru a Argentině. Věnuje se i publikační činnosti, je autorem mnoha příspěvků v odborných časopisech. Jeho kniha Kaktusy vyšla v několika světových jazycích.

PhDr. Slaba je předním znalcem kaktusů, zejména Jižní Ameriky. Zná ho snad každý kaktusář. A stejně tak jeho překrásnou sbírku. Na přednášku s promítáním proto zveme nejen kaktusáře, ale širokou veřejnost se zájmem o přírodu.

P. H.Výroční schůze

18.12.2013

V úterý 17. listopadu 2013 jsme uskutečnili výroční schůzi v prostorách Restaurace Sport v Milíně. Předseda Zdeněk Lukášek v krátkosti shrnul činnost našeho klubu v uplynulém roce. Pokladník Jiří Brabec nás poté seznámil s finančními záležitostmi.

Hostem mezi námi byl stejně jako loni Petr Todorov, předseda Klubu kaktusářů Příbram. Nepřišel samozřejmě úředně z titulu své funkce, ale jako člověk, se kterým nás spojuje naše skvělá společná záliba - kaktusaření.

Konec každého roku je vždy časem bilancování a hodnocení toho předešlého. Loňský rok se nám dařila spolupráce se Základní školou v Milíně, kde jsme vedli kaktusářský kroužek pro děti. Další zajímavou akcí, která našla ohlas nejen mezi dětmi, ale i dospělými v Milíně i širším okolí, byla jistě výstava kaktusů, kterou jsme uspořádali v místním kulturním domě. Tato výstava se konala v Milíně již popáté.
Veřejnost se mohla zúčastnit i našeho zájezdu do Chrudimi, kde se každoročně koná největší burza kaktusů a ostatních sukulentních rostlin ve Střední Evropě.

A co nás čeká v roce příštím? Budeme opět pořádat výstavu kaktusů a jiných sukulentů v předsálí místního kina. Budeme pokračovat i ve vedení kaktusářského kroužku pro děti, který probíhá v milínské Základní škole. Je však škoda, že kaktusaření je sezónní záležitost a počátek školního roku není pro zahájení kroužku zrovna vhodná doba.

Náš klub má v současnosti osm členů a rádi bychom naši členskou základnu dále rozšířili. Věříme, že tato naše činnost je ku prospěchu nejen zájemcům o tuto krásnou a užitečnou zálibu, jakou pěstování exotických rostlin nepochybně je. Našich akcí se může zúčastnit široká veřejnost, což se také děje.

Naši činnost jsme z velké části mohli provozovat díky finanční podpoře Obce Milín. Této pomoci si nesmírně vážíme.

P. H.

Zájezd do Chrudimi

29. 9. 2013

V sobotu 29. září 2013 jsme uspořádali zájezd na burzu kaktusů a sukulentů do Chrudimi. Jedná se o největší burzu tohoto druhu ve Střední Evropě, na které nemůže chybět žádný kaktusářský nadšenec. Tato prodejní akce je skvělou možností, jak doplnit svou sbírku.
Zájezd byl určen nejen členům klubu, ale i širší veřejnosti.

Pozvánka na zájezd

2. 9. 2013

V sobotu 28. září 2013 pořádáme zájezd na burzu kaktusů a sukulentů do Chrudimi. Jedná se o největší burzu tohoto druhu ve Střední Evropě.

Odjezd je v 6:00 z autobusové zastávky v Milíně.
Cena zájezdu je 350 Kč za osobu.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísla:
724 878 608 (p. Zdeněk Lukášek)
nebo 607 973 372 (p. Jiří Brabec).

Výstava Kaktusy a sukulenty 2013

23. 6. 2013

Nejdůležitější akcí v roce je pro nás samozřejmě výstava kaktusů a sukulentů. Letošní 5. ročník se konal ve dnech 21. - 23. června, jako vždy v předsálí milínského kina. Výstava byla prodejní a zájemci měli na výběr z rozmanitých druhů kaktusů i ostatních sukulentů.
Navštívilo nás několik tříd Základní školy Milín, ale v uspokojivém množství i široká veřejnost. Přišel každý, kdo chtěl shlédnout exotické rostliny, případně rozšířit sbírku, anebo s pěstováním začít. Můžete si také prohlédnout fotogalerii z výstavy:

Výstava Kaktusy a sukulenty 2013 (33 fotografií)

Na některých snímcích je vidět, že prázdniny jsou už opravdu na dohled a na mnohých žácích je již znát únava z přepracování. A také že mnozí z nich mají úplně jiné zájmy. Ale to je tak určitě v pořádku, protože v pestrosti a rozmanitosti (nejen zálib) je krása. S některými z žáků se ale jistě setkáme na kaktusářském kroužku, který se bude opět konat od září.

Zbývá jen pozvat Vás na další naši výstavu, která určitě bude příští rok na konci června. Anebo i na naše jiné akce, kterých se mohou účastnit nejen členové klubu.

Co se děje v kaktusářském kroužku?

30. 4. 2013

V kaktusářském kroužku se naše svěřenkyně učí zatím hlavně ty nejběžnější a nejdůležitější práce každého kaktusáře - přesazování. Přesadily kaktusy, které budeme brzy používat k roubování jiných, vzácněších rostlin. A také aloe, které jsme ořezali minule. Z kroužku opět máme fotografie.

Přednáška pana Lubomíra Berky

16. 4. 2013

Váženým hostem na naší dubnové schůzi byl pan Lubomír Berka z pražského klubu kaktusářů. Ve své sbírce se specializuje na rod Frailea a o fraileích proto byla samozřejmě i přednáška spojená s promítáním, kterou jsme si všichni rádi poslechli. I přesto, že mnoho z nás své pěstitelské úsilí nezaměřuje tak úzce na jediný rod.

Na přednášku tentokrát přišli také někteří členové příbramského Klubu kaktusářů, ale dokonce i zájemci z řad veřejnosti. Vítán byl každý, kdo má rád přírodu.

Kaktusářský kroužek pro děti pokračuje

16. 4. 2013

Po mnoha měsících překvapivě opravdu přišlo jaro a v kaktusářském kroužku v místní základní škole jsme konečně začali s činností naplno. Už ne ve tmě a v zimě, v bundách a v kulichu jako v prosinci, ale ve skleníku, kde je pěkně teplo a světlo.

Do kroužku sice nyní chodí pravidelně jen tři žákyně páté třídy, ale jak se říká, nemusí pršet, jen když kape. Vždyť pěstitelská sezóna teprve začíná a tak věříme, že počet zájemců vzroste.

Naše činnost je nyní praktická - interaktivní tabuli a počítač jsme vyměnili za květníky, lopatku, nůž a substrát. Naše svěřenkyně se nyní učí přesazovat, ošetřovat rostliny, chápat význam světla, tepla a vody pro rostliny, učí se, kdy a jak je vhodné zalévat.

Žádná praxe se neobejde bez teorie a tak i kaktusářský kroužek obsahuje trochu povídání. Vedení kroužku se věnuje především náš předseda Klubu Zdeněk Lukášek. Praktické dovednosti i teoretické poznatky určitě dovede předávat zábavnou a humornou formou. Jak to vypadá na takovém kroužku? Podívejte se na fotografie!

Přijďte mezi nás!

28. 2. 2013

Všechny zájemce o kaktusy, sukulenty a přírodu zveme na přednášku p. Lubomíra Berky
o kaktusech, která se koná v úterý 16. dubna 2013 v 18:00 hodin v centru volného času
v Milíně, ul. 11. května 385.

Pan Berka je nejen funkcionářem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů a členem redakční rady časopisu Kaktusy, ale především vynikajícím znalcem těchto krásných rostlin. Pěstováním kaktusů se zabývá už mnoho let. Specializuje se především na rod Frailea.

Přijít mezi nás může každý, je zvána široká veřejnost.
Vstupné na akci se nevybírá.

Kaktusy stokrát jinak

21. 1. 2013

Co s dlouhými zimními večery? Jedna možnost, jak příjemně strávit podvečer se naskytla v úterý 15. ledna, kdy se v Centru volnočasových aktivit konala přednáška o kaktusech.

Co má společného kaktus a jogurt? Kaktus a plot? Nebo kaktusy a velkopěstírna? Odpovědi nejen na tyto otázky jsme se dozvěděli od přednášejícího – pana Pavla Hlavína. Zdatně mu sekundovali i ostatní členové klubu kaktusářů Milín. Přednáška byla podpořena promítáním. Na snímcích jsme viděli jak kaktusy v jejich původní domovině, tak rostliny, které se pěstují již po celém světě. A pak také záběry na pěstební úspěchy milínských kaktusářů. Z přednášky se stala velmi příjemná beseda.

Pokud Vám přednáška unikla, nevadí, chystá se na jaro další. Jestliže víte o kaktusech vše, nebo jste v této oblasti „Neználek“ jako já, získáte další informace na stránkách klubu: www.kaktusari.cz.

Ivana Vopěnková

Poprvé v novém roce

15. 1. 2013

První naše letošní setkání jsme pojali netradičně. Organizační záležitosti ustoupily do pozadí a promítli jsme si fotografie našich rostlin, snímky z poslední výstavy i z kaktusářského kroužku. Někteří členové klubu spatřili své kaktusy nikoli ve sbírce, ale na projekčním plátně.

Tentokrát nás navštívilo i několik dětí. Zabývat se přírodou dnes není v módě a tak nás jejich zájem potěšil. Založit sbírku a starat se o ni vyžaduje nejen spoustu energie a času, ale především nadšení. Nalezne ho v sobě někdo z nejmladší generace? Jedním z hlavních našich úkolů je vychovat novou generaci pěstitelů, aby kaktusaření, které má v Milíně tradici, získalo své pokračovatele.

P. H.Nové webové stránky

14.12.2012

14. prosince 2012 jsme zaregistrovali doménu 2. řádu a ještě ten den jsme zprovoznili nové stránky. Mají opravdu hezkou, snadno zapamatovatelnou adresu - kaktusari.cz.

P. H.

Kaktusářský kroužek

05.12.2012

Dne 4. prosince 2012 se kaktusářský kroužek poprvé konal ve skleníku Základní školy. Zatím mají děti k dispozici asi 1 čtvereční metr kaktusů, o který se budou starat. Dětem jsme ukázali přesazování rostlin a obeznámili je s hlavními zásadami vhodného přezimování. Další kroužek bude vzhledem k době školních prázdnin až 8. ledna 2013. Můžete se podívat na fotogalerii z kaktusářského kroužku.

P. H.

V Základní škole na hodině přírodopisu

27.11.2012

Dne 27. listopadu 2012 jeden z našich členů klubu navštívil Základní školu Milín, kam jsme byli pozváni na hodinu přírodopisu, abychom řekli dětem něco zajímavého o kaktusech. Řeč byla samozřejmě o tom, co kaktusy vůbec jsou, o jejich vzniku, výskytu v přírodě, o jejich ekonomickém významu pro člověka. Je nepochybně zajímavé, co všechno se ze sukulentů vyrábí a jak široké mají využití.

Potom měli žáci místní školy možnost shlédnout fotografie ze dvou sbírek milínských kaktusářů. Byly to kaktusy Severní i Jižní Ameriky, ale také například Euphorbie, Lithopsy, Huernie, Stapelie, Pachypodia, Adenia. Děti nejvíce zaujaly velice exotické květy Stapélií. Nadšeny ovšem byly i z kvetoucích Ariocarpusů a Astrophyt. Líbily se ale i ostatní. Žádná rostlina přece ve skutečnosti není obyčejná, každá je svým způsobem krásná. Trochu času zbývalo i na fotografie z červnové výstavy a na krátké seznámení s pěstováním kaktusů.

Přítomni byli žáci 6. a 7. třídy v celkovém počtu asi 40 dětí. Byli samozřejmě také pozváni na návštěvu kaktusářského kroužku.Věříme, že se mezi nimi najdou takoví, kteří se pro pěstování exotických rostlin dovedou nadchnout, a později i rozšíří naši členskou základnu. Vždyť příroda je krásná a stojí za to starat se alespoň o její malý kousek. A pěstováním vzácných rostlin se navíc přispívá k jejich záchraně.

P. H.

Výroční schůze

21.11.2012

V úterý 20. listopadu 2012 jsme měli první výroční schůzi. Předseda Zdeněk Lukášek v krátkosti shrnul dosavadní činnost našeho nově založeného klubu. Pokladník Jiří Brabec nás poté seznámil s finančními záležitostmi.

Na schůzi byli rovněž přijati tři noví členové. Klub kaktusářů Milín má nyní již osm členů.

Nemluvili jsme však jen o minulosti, ale i o budoucnosti. V příštím roce nás čeká samozřejmě opět výstava v předsálí místního kina, která bude v Milíně již pátým rokem. A také spolupráce se Základní školou v Milíně.

Hostem mezi námi byl Petr Todorov, předseda Klubu kaktusářů Příbram. Nenavštívil nás však jen jako funkcionář, ale především jako dlouholetý kamarád, se kterým nás spojuje naše společná záliba - kaktusaření. Jsme vzájemně přesvědčeni, že spolupráce mezi milínským a příbramským klubem, která již existuje, se bude nadále rozvíjet k oboustrannému prospěchu.

Naše poděkování patří Obecnímu úřadu v Milíně, který naši činnost podporuje a umožňuje nám šířit krásnou a užitečnou zálibu, jakou pěstování exotických rostlin nepochybně je. Mezi dětmi, mládeží i dospělými.

P. H.

Přednáška v Základní škole

21.11.2012

V úterý 20. listopadu 2012 jsme v Základní škole v Milíně uspořádali přednášku o kaktusech a jiných sukulentech. Snažili jsme se děti seznámit se vším, co se týká těchto exotických rostlin - co vůbec kaktusy jsou, kam patří z botanického hlediska, kde v přírodě rostou, ale i jaký mají hospodářský význam pro člověka,co se z nich vyrábí, k čemu se používají.

Ve stručnosti jsme probrali i základy jejich pěstování. Teorie je sice nezbytná, ale nic nenahradí praktickou ukázku.

Nedílnou součástí byly samozřejmě i fotogalerie rostlin - nejen kaktusů Severní i Jižní Ameriky, ale i jiných sukulentů. Obrázky se samozřejmě dětem líbily nejvíce, nadšeny však byly zejména z kvetoucích stapélií.

Kaktusářský kroužek sice začal mimo sezónu, kdy rostliny odpočívají, ale až na jaře přejdeme od teorie v učebně k praxi ve skleníku, nepochybně získáme pro tuto naši zálibu další zájemce a možná i budoucí členy Klubu.

P. H.

Byla zahájena činnost zájmového kroužku pro děti

02.11.2012

V úterý 30. října jsme v Základní škole Milín uskutečnili první schůzku kaktusářského kroužku pro děti. Přišlo na ni přibližně 15 žáků místní školy, zájem o pěstování těcho krásných exotických rostlin by ale jistě byl i mezi dospělými.

Na našem prvním, spíše seznamovacím setkání, jsme se kromě jiných organizačních záležitostí domluvili na uspořádání přednášky o kaktusech, o jejich pěstování, výskytu, významu a o všem ostatním kolem nich. Samozřejmě bude spojena s promítáním. Bude se konat v úterý 20. listopadu v 15.00.

A tak chceme věřit, že našim dětem jejich zájem o přírodu vydrží a přivítáme je někdy i na našich schůzích Klubu.

P. H.

Webová prezentace byla spuštěna

01.11.2012

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

P. H.

Aktuality

© Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín, 2012 - 2017 • hlavin@kaktusari.cz